Bakom Humatek International står personer med mångårig erfarenhet från arbete med förändringsprocesser, främst inom industriföretag. Vi levererar information om tillståndet i er organisation och föreslår vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa förutsättningar för kapacitetsökning inom organisationen. Vi har lång och gedigen erfarenhet av arbetet med förändringsprocesser i organisationer. Vår specialistkompetens är att hjälpa organisationer att genomföra förändringar och förbättringar. Vi levererar tydliga nulägesanalyser med tillhörande åtgärdsförslag och stöd på alla nivåer i organisationen, såväl strategiskt som operativt, i att aktivt genomföra förändringarna. 

Vägledande för vårt arbete är innovation, integration, kraft, humanitet och lyhördhet. Våra kunder återfinns inom det privata näringslivet, branschorganisationer och offentlig sektor. Fokus i verksamheten ligger på forskning och utveckling av stödprocesser vid förändringar och förbättringar. 

Humatek International har funnits som företag sedan 1998, moderbolaget sedan 1984 och inom organisationen finns mer än 20 års erfarenhet av utveckling och användandet av verktyg för förändring och målformulering med fokus på personal och organisation, bl.a. FACTS (Future And Current Trends Survey). En av grundarna har varit aktiv inom General Motors i världens hittills största förändringsprojekt. 

Ett nätverk av tränare och konsulter finns tillgängligt över hela världen via våra samarbetspartners Proffice Sverige AB och TripleWin Consulting LLC . 

Humatek International investerar mycket resurser på utvecklingen av produkter utifrån kundens behov. Våra kunder är till stor hjälp i detta arbete. 

För personlig kontakt och mer information om vårt produktutbud kontakta Humatek International.