Affärsidé och strategi

 • Vår affärsidé — Humatek International hjälper organisationer att införa en arbetsmetod för att integrera ständiga förbättringar i den dagliga verksamheten.

 • Vårt synsätt — Ledare och chefer är ofta i sin bakgrund specialister och kan därmed sakna kunskap och utbildning i att leda och motivera människor. Vare sig en organisation vill eller inte, utsätts det för krav på ständiga förändringar. En del av förändringspotentialen ligger i finansiella, strukturella och marknadsrelaterade faktorer. En stor del av ett företags förändringspotential ligger i faktorer som är relaterade till människorna i organisationen.

 • Vår strategi — Vi vänder oss till och engagerar både ledning, chefer och medarbetare. Vi inför en enkel och användarvänlig arbetsmetod, en gemensam terminologi och struktur, på alla nivåer i organisationen. Denna ger underlag för beslut kring hur organisationen bör styras och ledas för att öka beredskapen för förändringar och förutsättningarna för kapacitetsökning utifrån omvärldens krav.
Comments