Om Humatek‎ > ‎Arbetsmetod‎ > ‎

Arbetsmetod

Humatek International har lång och gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med förändringsprojekt i företag och organisationer. Med stöd av dessa erfarenheter har vi utformat en process för hur man planerar, implementerar och följer upp förändringsarbete. 

 1  Planerar och genomför en analys av nuläget

 2  Redovisar resultatet för ledning, chefer och övriga medarbetare

 3  Etablerar samförstånd om ett gemensamt nuläge

 4  Formulerar och fastställer handlingsplaner

 5  Genomför aktiviteter

 6  Följer upp

Comments