Assessment


Humatek har utvecklat en webbaserad metod för identifiering och utvärdering av chefer och ledare, Humatek Assessment. 

Syfte 
Verktyget är avsett för att identifiera chefs- och ledarkandidater tidigt i deras karriär. Syftet är att utvärdera deras potential och skapa individuella handlingsplaner för dem. 

Verktyget lämpar sig också i urvalsprocessen vid rekrytering av chefer och ledare. 

Mål 
I en organisation finna nästa generations chefer och ledare. 
I rekryteringsprocessen snabbt få fram ett bearbetningsbart urval av kandidater. 

Arbetsmetod 
Assessment bör delas in i tre faser: 

 1 Testet Humatek Assessment
 2 Återkoppling av resultatet
 3 Utveckling av en handlingsplan baserad på resultatet

Kandidaten behöver avsätta två timmar till att gå igenom första fasen, testet, som genomförs på datorn. 

Vi har skapat en "låtsad arbetsdag", vilken är fylld av frågor, beslut och möten. Kandidaten har i uppgift att ta ställning till frågorna, fatta beslut och delta i möten. 

Efter denna fas bör kandidaten få återkoppling av resultatet. 

Fas 3 är beroende av vad syftet och målet kring testet är. Är syftet att identifiera framtida chefs-och ledarkandidater, bör organisationen tillsammans med kandidaten ta fram en handlingplan. 

Humatek har både erfarenhet och resurser att ge stöd i samtliga faser. 

Mätmetod 
Vi använder oss av ett antal kunskapsoberoende faktorer som är erkända i testsammanhang. 

De faktorer som vi mäter kan delas in i tre områden: 

Ansvarskännande 
Svarskonsekvens 
Förmåga att hantera praktiska situationer 
Logisk förmåga 
Minneskapacitet 

Socialt fokus 
Impulsivitet/Förändringsbehov 
Fysisk och psykisk oro, inklusive tecken på utbrändhet 
Självhävdelse och uttryckssätt 

Teknisk eller social ledarstil 
Comments