Att leda team

Denna utbildning ger teamledaren möjlighet att reflektera över sitt eget ledarskap tillsammans med andra i samma situation. Här ges en mängd verktyg som kan användas för att bygga upp och leda teamet till framgång. 

För att kunna skapa och leda ett framgångsrikt team krävs det att teamledaren kan: 
  • Ta vara på teammedlemmarnas kompetens och personliga egenskaper
  • Fördela teamrollerna på ett sådant sätt så att teamet löser problem på ett optimalt sätt
  • Skapa en teamkultur som främjar lärande och utveckling
  • Anpassa sitt ledarskap efter de behov gruppen har för tillfället
  • Skapa ett öppet klimat vad gäller kommunikation och konflikthantering
  • Se hur hon/han påverkar och påverkas av människor i sin omgivning

Mål 
  •  Få grundläggande och generella kunskaper om hur team fungerar
  •  Utveckla förmågan att identifiera och bygga upp en teamkultur där samverkan, respekt, kvalitet, grundvärderingar, glädje och utmaningar finns
  •  Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och en förståelse för den egna rollen i dessa
Comments