Att starta en undersökning

Följande information måste sammanställas och skickas till Humatek innan en undersökning kan startas: 

  1. En lista med avdelningsbeteckningar. Notera att avdelningarna kommer att presenteras i bokstavsordning. Man kan därför styra i vilken ordning avdelningarna presenteras genom att exempelvis numrera dem på lämpligt sätt.
  2. Uppgift om hur många på varje avdelning som ska ha ett lösenord.
  3. Eventuell egen företagslogga. Vi tar emot de flesta bildformat. Humatek anpassar sedan bilden till rätt format och storlek. Loggan visas i samband med inloggning och på själva enkäten. Loggan visas i storleken 110x110 punkter. Det är just nu ingen extra kostnad för egen logga.
  4. Eventuell välkomsttext. Möjlighet finns att påverka delar av innehållet i det lösenordsdokument varje medarbetare får. Man kan också formulera en egen välkomsttext som visas i samband med inloggningen till enkäten. Tänk på att hålla texten så kort som möjligt med tanke på att det ändå är mycket information som medarbetarna ska ta ställning till. Egen välkomsttext kostar i nuläget inget extra.
  5. Eventuella tilläggsfrågor, s.k. Flex-frågor. Man har möjlighet att komplettera undersökningen med egna frågor. Fokusera på att diskutera fram rätt frågeområde så kan Humatek hjälpa till med formuleringen. Flex-frågor kostar extra. Kontakta Humatek för aktuella priser.
  6. Eventuella yrkeskategorier. För att bättre kunna analysera resultatet kan man lägga till ett antal kategorier. I samband med inloggning till enkäten får medarbetarna sedan välja vilken kategori som bäst passar in på dem. Kategorierna kan inte användas i kombination med avdelningsinformation för att i en undersökning exempelvis visa resultatet för alla ekonomer på avdelning A. Kategorierna kan bara användas för att visa resultatet från alla inom en kategori tillsammans, exempelvis alla ekonomer, alla läkare, alla på Malmökontoret, o.s.v. Att lägga till kategorier kostar i dagsläget inget extra.
Sammanställ först all information innan du skickar den till Humatek, annars är det lätt hänt att det blir missförstånd. Skriv gärna ut detta dokument och använd det som checklista. Lycka till med undersökningen. 
Comments