Att utforma en vision

Vad är en vision? I princip kan man sätta likhetstecken mellan vision och drömsyn. En organisations vision ger en föreställning om hur verksamheten ser ut i en framtid då den har utvecklats enligt gynnsamma förutsättningar och i enlighet med ägarnas eller ledarnas önskningar och drömmar. 

Visionens huvudsyfte är att fungera som ledstjärna för verksamhetens långsiktiga utveckling och därmed skapa motivation, helhetssyn och engagemang hos människorna i organisationen. Visionen länkar samman omvärldsfaktorer, affärer och företagskultur och skapar en gemensam värderingsnorm för de anställdas individuella prestationer. 

"Essentially, vision is a mental journey from the known to the unknown, creating the future from a montage of current facts, hopes, dreams, dangers and opportunities" 
(Hickman och Silva, 1984) 

Mål 

 • Ta fram en gemensam vision för hela organisationen
 • Skapa helhetstänkande i organisationen
 • Utveckla det visionära tänkandet och stimulera till nytänkande
 • Få verktyg och metoder för visionärt ledarskap
Comments