Att utforma grundvärderingar

En organisation behöver införa kvalitativa, känslomässiga och icke materiella parametrar i arbetet med att stärka sin marknadsposition och bygga upp sitt varumärke. I varje organisation finns uttalade och framförallt outtalade förhållningssätt och normer, d v s grundvärderingar. Dessa värderingar präglar organisationen och skapar en organisationskultur som både kunder, leverantörer och medarbetare uppfattar. Vilka signaler skickar din organisation ut idag? 

Mål 

  • Formulera klara, tydliga och gemensamma grundvärderingar
  • Kommunicera ut och levandegöra värderingarna i organisationen
  • Förändra kulturen och beteendet i organisationen
Comments