Basic


Basic är flaggskeppet i Humateks serie företagsanalyser. Basic är inte en specifik undersökning ämnad att mäta en enstaka dimension inom organisationen. I stället drar Basic de breda penseldragen och täcker upp ett flertal viktiga organisationsaspekter. 

Basic är en heltäckande nulägesanalys baserad på omfattande beteendevetenskaplig och psykologisk kunskap om människan i organisationer, samt mångårig erfarenhet från praktiskt arbete med förändringsprocesser. 

Basic mäter och analyserar variabler inom följande parametrar: 
 • Motiverande arbetsuppgifter
 • Självförtroende
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Motiverande ledarskap
 • Strukturerat ledarskap
 • Praktiskt ledarskap
 • Förtroende för organisationen
 • Vilja till förändring
 • Kollegialt stöd
 • Kamratskap
 • Aktivitetsnivå samt förutsättningar för prestation
 • Engagemang 


De 78 frågor som ingår som standard kan kompletteras med mer specifika frågor utifrån vad situationen kräver. Humatek tar fram dessa ytterligare frågor efter en behovsanalys. 

Dessutom finns fem variabler som beskriver hälsorisker , främst relaterade till stress och utbrändhet. Dessa fem hälsorisker ger en mer nyanserad bild av den oro, nedstämdhet och stress som eventuellt finns i organisationen: 

Risk 1: Otrygghet 
Risk 2: Nedstämdhet 
Risk 3: Kroniskt spänd 
Risk 4: Upplevd stress 
Risk 5: Arbetsnarkomani 

För personlig kontakt och mer information om vårt produktutbud kontakta Humatek International.