Change Management

Förändring och lärande är kanske inte exakta synonymer, men de hör definitivt ihop. Någon gång har de flesta av oss varit medlemmar i ett "fantastiskt" team. Det kanske var i sportsammanhang eller på en arbetsplats. Kanske minns du förtroendet, tilliten och relationerna som rådde, och inte minst resultaten som teamet uppnådde. Detta Change Management program handlar om att ge verktyg och metoder för att hantera och stimulera förändring i din egen organisation. 

Mål 
  • Få verktyg och metoder för att effektivt initiera, leda och driva förändringar, som är nödvändiga för att förverkliga mål på alla nivåer - individ, teamet och organisationen som helhet.
  • Ge top- och middle management förutsättningar för att tillsammans bygga upp och utveckla en förändringsbenägen företagskultur.
Comments