Coaching med ett kognitivt förhållningssätt

Många av våra kunder efterfrågar coachingstöd. Målgruppen är VD:ar, ledningsgrupper och mellanchefer. 

Vår coachingverksamhet bygger på ett kognitivt förhållningssätt. Fokus ligger på lösningar och resultat. 

Begreppet kognitivt förhållningssätt utgår från att människans tankar bestämmer både hennes känslomässiga reaktioner och hennes handlingar. 
Genom att förstå människors sätt att behandla information, d v s hur man tänker och hur man kombinerar föreställningar, kan man utveckla inte bara människor i ”förändring – kris” utan också människor i ”förändring – utveckling”. 

Syftet med att delta i chefscoaching är att: 
 • Få stöd i sin chefsroll
 • Få möjlighet till reflektion kring problemlösning
 • Utveckla sig i sin yrkesroll
 • Utveckla sig som person
 • Få återkoppling och stöd i samtal kring svåra situationer.
 • Få ett bollplank för att diskutera företagsrelaterade frågor och problem

Som VD, ledningsgrupp eller mellanchef får man sin egen coach. 
Coaching-aktiviteten börjar med ett introduktionssamtal, därefter träffas coach och adept inledningsvis två timmar varannan vecka. Varje möte avslutas med utdelning av en hemuppgift som ska utföras på arbetsplatsen. 
Comments