CRM

Till skillnad från Informationsteknologi, talar vi här om relationsteknologi. 

En kund som... 
  • känner sig betydelsefull
  • har "a vision of your potential"
  • får information och tillgång till din kunskap
  • känner sig delaktiga i dina affärer

...kommer med stor sannolikhet att välja att samarbeta med dig och ditt företag framför andra. 

Mål 
  • Skapa ett helhetstänkande i organisationen, från företagets historik till nutid och framtid, från internt till externt perspektiv. Att få hela organisationen att gå i riktning mot en högpresterande organisation.
  • Utveckla organisationen mot ett kundorienterat och nätverksbaserat arbetssätt.
  • Bygga upp, utveckla och bibehålla kundrelationer från strategiformulering till eftermarknadsservice.
  • Få verktyg och metod för att skapa en "givarkultur" i kundrelationer och inom den egna organisationen.
Comments