Master+


Analysverktyget Humatek Competence är en tilläggsmodul till Humatek Master. 

Verktyget vänder sig till organisationens kunder för att få ett mått på medarbetarnas kompetens inom ett antal parametrar. På så sätt är Master+ en kundundersökning . 
Genom att Humatek Master redan har samlat in ett omfattande material om organisationens psykosociala miljö, ledarskap och kompetensstrukturer finns det redan så mycket kunskap om organisationen och dennas struktur, att vissa saker kan direktstuderas inom organisationen utan att man behöver besvära kunden med frågor. De frågor som vänder sig direkt till kunden i Master+ är därför få till antalet och mycket kort formulerade efter vissa kriterier. 

Direkt efter det att enkäten avslutats finns resultatet tillgängligt på Internet. 
Resultatet innehåller bl a en gapanalys kring medarbetarens respektive kundens uppfattning om kundrelationerna. 

För personlig kontakt eller mer information om vårt produktutbud kontakta oss via mail eller telefon.
Comments