Frågor och svar på enkäten

Fråga: Varför finns det inget neutralt alternativ eller "vet ej"?   
Svar: De enkäter vi levererar är inga kunskapstest där det finns rätt och fel svar. Tvärom är syftet att få reda på hur du personligen ställer dig mer upplevelsemässigt till de påståenden du tar ställning till. Med andra ord vill vi att du tycker något, oavsett om du vet exakt eller inte.

Fråga: Varför måste man svara på alla frågor? En del frågor berör inte mig alls.   
Svar: Om Du menar att ett påstående överhuvudtaget inte berör något Du kan svara på, har säkerligen något missförstånd uppstått. De enda frågor som eventuellt inte alls går att bemöta är de som handlar om samarbete, men bara om det är så att Du inte alls har någon att samarbeta med. Om Du därför är den enda på Din arbetsplats, eller om Du arbetar i ett enmansföretag, har troligen något missförstånd uppstått eftersom enkäten är menad att mäta bland annat samarbete. Kontakta den som gett Dig i uppgift att fylla i enkäten och förklara problemet.

Fråga: Det är några frågor jag inte vill svara på. Kan jag hoppa över dem?   
Svar: Alla påståenden måste bemötas. Hoppar Du över något av dem, blir Du påmind igen senare. Dina svar kommer inte att sparas förrän Du svarat på allt.

Fråga: Vad händer med lösenordet sen? Kan det användas för att ta reda på vem som svarat?   
Svar: När Du besvarat enkäten stryks Ditt lösenord. Lösenordet sparas inte tillsammans med Dina svar och det finns ingen möjlighet att spåra vem som skickat in vilka svar.

Fråga: Jag och en arbetskamrat jämförde de frågor vi fick och det verkar som om vi får helt olika! Ska inte alla få samma frågor?   
Svar: Alla får exakt samma frågor. Men de kommer alltid i olika ordningsföljd. En liten slumpgenerator ordnar frågorna innan de visas.

Fråga: Det är svårt att veta hur man ska svara på frågorna. Vad är bra och vad är dåligt?   
Svar: Frågorna gäller inte vad som är bra eller dåligt. Du ska bara ange om Du tycker påståendet stämmer in på Dig eller inte. Som sagt, det finns inget rätt, fel, bra eller dåligt svar.

Fråga: Vad gör jag om det är en fråga som jag inte förstår?   
Svar: I första hand vänd Dig till någon i Din närhet och be om hjälp med att tyda frågan. Skriv sedan gärna några rader till Humatek Support. Vi går igenom frågorna med jämna mellanrum och försöker justera de frågor som det är problem med.

Fråga: Några frågor känns fåniga och ibland rentav dumma. Vad är det här för frågor egentligen?   
Svar: Om man inte själv känner sig direkt berörd av en fråga så kan den förståss kännas konstig eller "fånig". Men för dem som påståendet stämmer in på är det en annan sak. Många gånger är det också så att ingen tidigare vågat ställa den här typen av frågor. Just för att de kanske upplevs som fåniga. Desto större anledning är det att här lyfta fram dessa frågor.
Comments