Grundläggande chefs- och ledarskapsutbildning

Humatek AB har mångårig erfarenhet av design och genomförande av grundläggande chefs- och ledarskapsutbildningar. Denna utbildning är mycket uppskattat av våra kunder och kan göras företagsanpassad eller genomföras som en ”öppen kurs” där deltagare från flera företag/organisationer deltar. Under en två-/tredagarsutbildning utbildas både nyutnämnda chefer och/eller de som haft en chefsposition ett tag. 

Pedagogiken i utbildningen växlar mellan teori, övningar och diskussioner. Följande arbetsmoment ingår: 

 1 Ledarrollen
 • Vad det innebär att vara ledare
 • Att gå från ”en i gänget” till chef
 • Att sitta på stolen mellan medarbetare och ledningen
 • Att skapa en personlig ledarskapsstil/ett reflekterande ledarskap

 2 Team och teamutveckling
 • Bildandet och utvecklingen av team
 • Olika roller i ett team
 • Människors olikheter - ”på gott och ont”

 3 Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Utvecklings- och lönesamtal
 • Feedback

 4 Mål
 • Målstyrning som ledningsverktyg
 • Mål som motivation för medarbetarna

 5 Dessutom
 • Stress
 • Att leda och driva effektivt förändringsarbete
 • Socialt ansvar

 6 Vad du måste veta för att agera juridiskt korrekt
 • Lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Skyldigheter och rättigheter du har som ledare/chef
 • Uppsägning, avsked, omplacering/Fackforbundens roll
 • Medbestämmandelagen (MBL)
 • Skyldighet att information sprids till rätt person, rätt tid och på korrekt sätt
 • Jämställdhetslagen/Diskrimineringslagar
 • Etnisk diskriminering, diskriminering av funktionshindrade/på grund av sexuell läggning
 • Olika anställningsformer
 • Nyheter inom arbetsrätt
Comments