Humatek International levererar information om tillståndet i er organisation och om vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa förutsättningar för kapacitetsökning. Genom tydliga och lättfattliga analyser, åtgärdsförslag och stöd på alla nivåer i organisationen, såväl strategiskt som operativt, hjälper vi er organisation med att genomföra de förändringar och förbättringar som visar sig önskvärda eller nödvändiga.

 • Resurser — För att tillgodogöra våra kunders behov nationellt och internationellt har Humatek International ett nära och aktivt samarbete med TripleWin Consulting LLC, i övriga internationella projekt. Våra resurser finns tillgängliga i bl a USA, Canada, Europa, Kina, Sydafrika, Mexico och naturligtvis de nordiska länderna. 

 • Konsulter — Konsultteamet på Humatek International består av olika kompetenser för att bäst möta och tillgodose våra kunders behov. I teamet finns mångårig erfarenhet från områden som kompetensutveckling, praktiskt personalarbete, utbildningsinsatser, ledarskaps- och grupputveckling.

 • FoU och Marknad — Det är i detta team våra produkter utvecklas, marknadsförs och administreras. Fördjupad kunskap i organisationspsykologi, statistik, testutveckling och marknadsanalys finns representerad i teamet och ligger till grund för Humateks HR-tjänster och verktyg. Här organiseras också Humateks seminarieverksamhet.