Klistra in resultatet i Powerpoint

Vi får ibland frågan om man kan få resultatet från Humatek Basic i en PowerPoint-presentation. Det kan man inte. Däremot kan man enkelt klistra in valda sidor av resultatet i PowerPoint. 

  1. Öppna Humatek Basic och gå till den sida du vill lägga in i PowerPoint
  2. Tryck på Alt-PrtSc för att kopiera sidan till urklipp (Håll nere knapparna Alt och PrintScreen samtidigt)
  3. Gå till PowerPoint och klistra in. Du får då upp den valda sidan från Humatek Basic som ett bildobjekt i PowerPoint
  4. Markera bildobjektet och se till att knappraden Bildobjekt visas i PowerPoint
  5. Välj Beskär från knappraden Bildobjekt och anpassa bildobjektet så att bara det du vill visa syns
  6. Välj Formatera Bildobjekt från knappraden Bildobjekt och anpassa storleken på bildobjektet
Comments