Konsulttjänster

Humatek Internationals konsulttjänster lämpar sig väl fristående eller för att följa upp och arbeta med de resultat som genererats av en nulägesanalys. Utifrån de behov som framkommit i nulägesanalysen upprättas handlingsplaner för kompetensutvecklingsinsatser som organisationen arbetar vidare med, antingen på egen hand eller med hjälp av konsultstöd. 

Som fristående insatser vid organisatorisk utveckling arbetar Humatek International med utveckling av ledare och grupper. Insatserna innehåller ofta arbete med vision och grundvärderingar, förändringsarbete, kompetensfrågor, kommunikation och konflikthantering. Varje upplägg skräddarsys utifrån kundens behov och önskemål. 

I vårt utbud av tjänster finns också en handledarutbildning som syftar till att hjälpa chefer och HR personal i arbetet med att genomföra och följa upp nulägesanalyser. 
Comments