Master


Verktyget är en utveckling av Humatek Basic . Förutom de 78 strukturellt och psykosocialt inriktade påståenden som ingår i Basic, är Master kompletterat med påståenden som har fokus på kompetensstrukturer och kundrelationer.. 

I Master ställs frågan om organisationen har fungerande kompetensstrukturer. Master är därmed inte avsett att användas för kompetensmätning eller- inventering. I stället ligger tyngdpunkten i Master på organisatoriska strukturer relaterade till kompetensöverföring, introduktion, kursutbud och kursinriktning. Master frågar också efter kompetensstrukturernas anpassning till kundens behov. 

Syftet med Master är att ge ett strategiskt underlag för att besluta om organisationen är i behov av en kompetensinventering. Master är därmed tänkt att föregå en mer traditionell kompetensinventering. 

Master lyfter också fram frågor kring medarbetarnas kundfokus och kundrelationer. 
Master frågar organisationens egen personal om de tycker att det finns en fungerande struktur för Competence Management (CM). CM handlar om organisationens strategiska strukturer, vilka syftar till att hjälpa organisationen att utveckla kompetenta medarbetare. Man får då svar på hur de befintliga strukturerna ser ut inom organisationen, men man får inte ett direkt mått på strukturernas verkningsgrad. Önskar man även få ett mått på strukturernas verkningsgrad ska man välja produkten Humatek Master+. För information om Master+ klicka på menyn Produkter/Företagsanalyser/Master+. 

Direkt efter avslutad undersökning finns resultat, analys, statistik och åtgärdsförslag tillgänglig på Internet. 

För personlig kontakt eller mer information om vårt produktutbud kontakta oss via mail eller telefon. 
Comments