Om anonymitet

I Humateks företagsanalyser används ett personligt lösenord för varje medarbetare. Detta lösenord har som enda syfte att begränsa och kontrollera antalet utlämnade enkäter, samt att koppla ett givet svar till en avdelning. Lösenordet raderas från databasen efter användning och lagras inte ihop med lämnade enkätsvar, dvs. all information som matas in avidentifieras före det att den sparas, vilket gör det omöjligt att i efterhand koppla samman lösenord med svar. 

PUL - Personuppgiftslagen

Den information som medarbetarna matar in lämnas frivilligt, vilket i stort sett är det krav man enligt PUL ställer. Informationen är dessutom avidentifierad och ej sökbar, vilket omöjliggör åtkomst av data på individnivå. 

Den enda information som eventuellt kan "spåras" till enskilda individer är den som lämnas i fritextkommentarer och detta endast om medarbetaren själv uppgivit sådan information i texten att det blir möjligt att identifiera honom eller henne. 

Den instruktion som tillhör fältet där fritextkommentarer lämnas är därför tydlig med att informera om att den inmatade texten kommer att läsas av andra, samt att det är helt och hållet frivilligt att lämna en fritextkommentar. 
Comments