Organisation

Resurser — För att tillgodogöra våra kunders behov nationellt och internationellt har HumatekInternational ett nära och aktivt samarbete med Proffice Sverige AB vad gäller nordiska projekt och TripleWin Consulting LLC, i övriga internationella projekt. Våra resurser finns tillgängliga i bl a USA, Canada, Europa, Kina, Sydafrika, Mexico och naturligtvis de nordiska länderna.

Konsulter — Konsultteamet på Humatek International består av olika kompetenser för att bäst möta och tillgodose kundernas behov. I teamet finns mångårig erfarenhet från områden som kompetensutveckling, praktiskt personalarbete, utbildningsinsatser, ledarskaps- och grupputveckling.

FoU och Marknad — Det är i detta team våra produkter utvecklas, marknadsförs och administreras. Fördjupad kunskap i organisationspsykologi, statistik, testutveckling och marknadsanalys finns representerad i teamet och ligger till grund för Humateks HR-tjänster och verktyg. Här organiseras också Humateks seminarieverksamhet.
Comments