Personligt ledarskap

Mål och arbetssätt 
Detta ledarutvecklingsprogram syftar till att definiera sitt personliga ledarskap, ge ledarna en gemensam plattform att stå på, samt utveckla ett personligt ledarskap utifrån ledarens individuella behov och utifrån den fas i utvecklingen som medarbetarna befinner sig i. Utvecklingen av ledarskapet är en process som utgår från företagets vision och grundvärderingar. 

Seminariet bygger på träning och reflektioner, dvs att lära genom att analysera vad som händer "här och nu". Deltagarna ges möjlighet att uppleva, reflektera och tillämpa de erfarenheter som utbildningen ger upphov till. 

Arbetsmoment 
 1 Ledarskapet kopplat till företagets vision och grundvärderingar

 2 Ledaridentitet
 • förhållningssätt
 • attityder
 • upplevelser
 • relationer

 3 Ledningsansvaret
 • vision
 • grundvärderingar

 4 Ledarskapet i teamet
 • faserna i teamets utveckling
 • ledarskapet i teamets olika faser(situationsanpassat ledarskap)
 • roller och samverkan i ett team

 5 Praktiskt ledarskap
 • kommunikation
 • feedback
 • ansvar/motivation
 • målstyrning kopplat till visionen och värderingarna

Tidsomfattning 
2 + 2 + 2 dagar med individuell arbetsuppgift mellan avsnitten. 

Antal deltagare 
Max 12 
Comments