Progress


Humatek Progress är en utökad enkät med tillägget att vi mäter medarbetarnas attityd till innovation och arbete med ständiga förbättringar. 

Vi har märkt att många tenderar att likställa en innovation med en uppfinning. Man tänker sig att en innovation ska vara något stort och svårt. Man tänker sig därför också att det är någon annan än jag själv som genererar innovationer. 

Men så är det inte. Den så kallade verkshöjden behöver inte alls vara hög för en innovation, dvs en innovation måste inte vara något stort och omfattande. Det kan i stället handla om små enkla saker. 

En innovation behöver inte heller vara en sak. Förutom fysiska föremål kan tillverkningsmetoder, affärsidéer och annat icke-materiellt vara innovationer. 

Tanken med Humatek Progress är att göra medarbetarna uppmärksamma på att de alla är - eller kan bli - innovatörer. Varje förändring till det bättre, i stort som smått, är en innovation. Allt annat lika inom två konkurrerande organisationer, så är det den organisation som har de mest "vardagsinnovativa" medarbetarna som har störst möjlighet att hävda sig på marknaden. 

Vid framtagningen av enkäten har vi i stort följt de riktlinjer som ges i The Oslo Manual: Guidlines for collecting and interpreting innovation data som tagits fram och publicerats av OECD och Eurostat. De variabler som mäts i Humatek Progress är, förutom de som ingår i grundpaketet Basic: 

 1 Innovativ snabbhet
 2 Innovativ motivation
 3 Tro på organisationen
 4 Tro på innovation
 5 Innovativt agerande
 6 Lärande klimat
 7 Competence Management
Comments