Teambuilding

Samspelta team är en av flera nycklar till att ett företag är framgångsrikt. Att skapa, bygga, leda och verka i team är en nödvändig kompetens att besitta inom både en linjeorganisation och projekt. Denna utbildning handlar om att samarbeta och verka i team. 

Människor kommer att samarbeta och verka som ett team när de: 

 • har ett gemensamt mål
 • får tillgång till den information de behöver
 • har förmåga att uppmärksamma, utnyttja och balansera varandras styrkor och svagheter
 • värdesätter teamwork
 • blir belönade för vad de gör
 • får uppmärksamhet för att vara ett team som uträttar ett bra jobb.

Mål 

 • Få förutsättningar och verktyg för att skapa Trygghet, Engagemang, Ansvar och Medvetenhet i ditt team.
 • Kunna urskilja olika faser i ett teams utveckling
 • Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och en förståelse för den egna rollen i dessa.
 • Bli medveten om hur du som individ påverkar och påverkas av andra teammedlemmar.
Comments