Vision och värderingar

Vår vision — Humatek International är den självklara partnern vid utveckling av människor och organisationer!

Våra grundvärderingar
  •    Humanism - en mänsklig grundsyn
  •    Integration - tvärvetenskapligt synsätt
  •    Kraft - energi och entusiasm
  •    Lyhördhet - lyhörd för människors behov
  •    Innovation - kreativt tänkande
Comments